top of page

Hukuki Danışmanlık

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukukun ana mantığı, sorunu çıkmadan kaynağında çözmektir. Değişen toplumun hukuk alanındaki ihtiyaç ve ihtilafları içinde “hukuki danışmanlık” hizmetleri sadece para piyasalarının geliştiği, para-kredi ilişkilerinin kompleks hale geldiği günümüzde, artık iş sahipleri ve şirketler; hukuksal sorunları, uyuşmazlık çıkmadan öngörebilme ve olabiliyorsa çözme arayışına girmiştir.

Avukatın, hukuki sorunların çözümü konusunda müvekkillerine yazılı görüş (mütalaa) ve sözlü görüş (istişare) bildirme diğer adı ile ‘’danışmanlık’’ verme yetkisi vardır.

Şirket ve gruplara önleyici hukuk hizmetine yönelik şirket avukatlığı ve iş hukuku alanında işveren vekilliği hizmeti verilmektedir.

Danışmanlık kapsamda verilen hizmetler;

 • İleride yaşanacak uyuşmazlıkları en aza indirmek için işin başında, taraflar arasında karşılıklı taahhüt ve hakları ayrıntılı düzenleyen sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi.

 • Müvekkillere, kurumsal yönetim ve ortaklık haklarının temsili konularında hizmetler sağlanması.

 • Kurumsal yönetim ve ortaklık haklarının temsili.

 • İhtarname ve ibranamelerin hazırlanması.

 • İş veya sosyal hayatta oluşabilecek veya oluşmuş olan mağduriyet ve hak kayıplarının mümkün olan en aza indirgenmesi, hiç yaşanmaması, meydana gelen kayıplara karşı ise zararları ortadan kaldırıcı hızlı, pratik, bilimsel, ekonomik ve akılcı çözümlerin sunulması.

 • İş hukuku ile ilgili doğabilecek sorunların doğmadan tespit edilmesi. İşverene bu hususlarda hukuki mütalaa hazırlanması, işveren açısından yüklü tazminatların ve kötüniyet tazminatlarının ödenmemesi için iş yeri çalışma şartları, iş güvenliği şartları ve yönetmeliğinin hazırlanması, kusursuz özlük dosyasının oluşturulması ve düzenlendirilmesi, iş yerinde iş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin aldırılması yönünde danışmanlık verilmesi.

 • Her türlü dava, icra ve yazılı dokümantasyonun hukuki denetimi,

 • Talep edilen hallerde toplantılara katılmak,

 • Şirket sözleşmeleri yazılması, değişiklik yapılması, sermaye artırımının yapılması.

 • Şirket genel kurul işlemleri ve hisse devri işlemleri.

 • Şirket kuruluş, tür değiştirme ve birleşme, devir işlemlerinde danışmanlık hizmeti.

bottom of page