top of page

R. Barış Çimenoğlu

ÖZGEÇMİŞ

Avukat R. Barış Çimenoğlu 2011-2020 tarihleri arasında Ankara Barosu'na bağlı olarak Ankara ilinde, daha sonrasında ise Zonguldak Barosu'na bağlı olarak Kdz. Ereğli'de serbest avukatlık faaliyetini sürdürmektedir. İlkokulu Kdz.Ereğli T.E.D Koleji'nde, ortaokul ve lise öğrenimini Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (Ankara) hukuk lisans eğitimini tamamlamış ve öğrenim hayatı sırasında akademik başarısı nedeniyle Bilkent Üniversitesi Şeref Listesine girmiştir. Hukuk lisans eğitimini tamamladıktan sonra Avukatlık Stajını Ankara Barosu'nda yapmıştır. 

 

İş Hukuku, Sigorta Hukuku ve Uluslararası Sermayeli Şirketlerin temsili alanında birçok çalışması olmuş ve bu çalışmalarını uzun bir süre müzakerelerde ve davalarda tecrübe etmiştir.

Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu "Hukuk İngilizcesi Sertifika Programı"na katılarak, Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası Usul Hukuku, AB Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku konularında Hukuk İngilizcesini pekiştirmiştir

 

Fakültedeki hukuk öğrenimi sürecinde Yabancı Yatırımlar Hukuku ve ICSID - ICC tahkimi konuları üzerine seçmeli dersler alarak eğitimini tamamlamıştır.

 

Çankaya Üniversitesi Arabulucuk Seminerini tamamlamıştır.

Arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucudur.

bottom of page