top of page

Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku hayat, özgürlük, mülkiyet gibi bireye ait temel değerleri en etkin şekilde koruyan bir hukuk dalıdır. Suç teşkil eden haksızlıklar, karşılığında ceza hukuku yaptırımı öngörülmüş olanlardır. Hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ve malvarlığına karşı suçlar ceza hukukunun ana işleyiş sebeplerini oluşturmaktadır.

Ceza Hukuku, kanuna aykırı suç sayılan eylemleri, bu suçların kapsam ve sınırlarını, bu suçlar için öngörülen cezaları, bu suçların soruşturma ve kavuşturma sürecini, ceza hukuku genel ilkelerini, suçu ortadan kaldıran nedenleri, cezayı hafifletici ve ağırlaştırıcı nedenleri ve ceza yargılaması usul kurallarını içerir.

Ceza hukuku genel olarak kendi içinde üç alt disipline ayrılmaktadır; Maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukuku.

Maddi ceza hukuku; suçun yapısal unsurlarını, ceza sorumluluğu için aranan koşulları ve yaptırımları inceler.

Ceza muhakemesi hukuku (şekli ceza hukuku), suç işlendiği şüphesi üzerine gerçekte ortada suç teşkil eden bir fiil bulunup bulunmadığı, bulunması halinde kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin aydınlatılmasına yönelik araştırma ve yargılama faaliyetlerinden oluşan süreci ve bu süreçte yer alan kişilerin hak ve yetkilerini düzenleyen kurallardan oluşur.

Ceza infaz hukuku ise, ceza muhakemesi sonunda hükmedilen yaptırımların nasıl infaz edileceğini düzenler.

Ceza davalarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında sanık ve müştekilerin vekilliği ve savcılık şikayet başvuruları yürütülmektedir. Ceza soruşturma aşamalarına ve kamu davalarına yönelik en uygun çözümle, müvekkillerin zarar görmemesi adına süreçleri sonlandırmak için konuya ivedilikle yaklaşılır.

Bireyin değerlerini ihlal eden saldırılara karşı ve diğer suç sayılan eylemler karşısında ceza hukukunun devreye girebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Ceza Hukuku’na göre müvekkillere verilen hizmetler;

  • Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları gibi ceza davasında soruşturma sırasında suçlu sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmek ve hukuki danışmanlık vermek.

  • Yargılamanın tüm aşamasında müvekkillerimizin menfaatini gözetecek hassasiyette çalışmak.

  • Ceza soruşturmalarının başlatılması için, savcılıklara şikayet ve suç duyurusunda bulunma, müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davası duruşmalarında savunma yapmak.

bottom of page