top of page

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE DANIŞMALIK HİZMETİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması işlemleri sorumluluk kapsamına alınmıştır. Şirketler açısından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak toplanması ve işlenmesi cezai sorumluluklar doğurmaktadır. Ayrıca kişisel veri toplayan şirketlerin VERBİS sistemine kayıt olması zorunlu hale getirilmiştir.

Müvekkil Şirketler adına Kişisel Verilerin Korunması Kanun kapsamında Şirketleri yapılandırılarak kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi işlemlerini hukuka uygun hale getirilmektedir.

Bu kapsamda müvekkil şirketler adına yürütülen hizmetler:

  • Şirketlere veri sorumlusu atanması.

  • Şirketin veri envanterinin hazırlanması.

  • Aydınlatma metni ve politikalarının hazırlanması.

  • VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) kaydının yapılması.

  • Kişisel verilerin açık rıza ile toplanmasının sağlanması.

  • Önceki verilerin düzenlenmesi.

bottom of page